Viện Nghiên Cứu Phát Triển Sức Khoẻ Cộng Đồng

Tên công ty – Mã số thuế:
Viện Nghiên Cứu Phát Triển Sức Khoẻ Cộng Đồng
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Community Health Research Development Institute (CHDI)
Địa chỉ:
367 Nguyễn Trãi – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh.
Địa chỉ tiếng Anh:
367 Nguyen Trai Street, District 1, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận

Bình luận

EnglishVietnamUnknown