Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế:
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ho Chi Minh City People’s Committee
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận

Bình luận

EnglishVietnamUnknown