Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (hiện nay là TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM)

Tên công ty – Mã số thuế:
Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (hiện nay là TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM)
Tên giao dịch (tiếng Anh):
VIETNAM OIL AND GAS GROUP
Tên viết tắt:
PETROVIETNAM
Địa chỉ:
18 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
18 Lang Ha Street, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
NGUYỄN VŨ TRƯỜNG SƠN
Mã số thuế:
0100681592 (01/07/2010)
Ngành nghề chính:
3510
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: – Đầu tư, sản xuất, kinh doanh điện và phân bón; – Cung ứng nhiên, nguyên liệu cho Nhà máy điện; – Đầu tư, sản xuất, chế biến, kinh doanh nhiên liệu sinh học; – Đầu tư sản xuất và kinh doanh năng lượng tái tạo;
6619
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Tư vấn đầu tư xây dựng, thiết kế các công trình, phương tiện phục vụ dầu khí; – Tư vấn, vận hành, bảo dưỡng các công trình dầu khí;
8559
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Đào tạo, xuất khẩu lao động – Đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ công nhân viên trong và ngoài ngành dâu khí; liên thông đại học và sau đại học;
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
– Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí, sản phẩm dầu khí, hóa dầu; – Triển khai, phát triển các dự án năng lượng sạch, “cơ chế phát triển sạch”
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa hiệu chuẩn máy móc, thiết bị công nghiệp, lặn, đo lường, tự động hóa phục vụ hoạt động dầu khí;
7120
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Kiểm tra, thí nghiệm đo lường và phân tích kỹ thuật
8129
Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh các công trình;
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
8532
Giáo dục nghề nghiệp
7830
Cung ứng và quản lý nguồn lao động
8560
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
0910 (Chính)
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên
Chi tiết: – Nghiên cứu, tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tàng trữ dầu khí, khí hóa than, làm dịch vụ về dầu khí ở trong và ngoài nước; – Kinh doanh, phân phối các sản phẩm dầu, khí, các nguyên liệu hóa phẩm dầu khí; – Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm lọc hóa dầu, tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất và chế biến các sản phẩm lọc hóa dầu; – Kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi, bình chịu áp lực, tháo dỡ trang thiết bị phục vụ hoạt động dầu khí – Thu gom dầu khí, khí hoá than, các dạng hydrocarbon phi truyền thống; – Đầu tư, sản xuất, kinh doanh, phân phối các sản phẩm từ chế biến dầu khí; – Đầu tư, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm lọc hoá dầu; – Cung ứng các dịch vụ hỗ trợ cho kinh doanh các sản phẩm lọc hoá dầu;
8541
Đào tạo cao đẳng
0610
Khai thác dầu thô
Chi tiết: – Kinh doanh, dịch vụ khai thác dầu thô, khí, các sản phẩm dầu, khí và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu khí ở trong và ngoài nước; – Cung ứng dịch vụ khai thác dầu thô, khí, các sản phẩm dầu khí và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu khí ở trong và ngoài nước;
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: – Khảo sát, thiết kế, xây dựng, khai thác, sửa chữa các công trình, phương tiện phục vụ dầu khí; – Thực hiện các dịch vụ dầu khí khác trong và ngoài nước – Tư vấn giải pháp đảm bảo an toàn cho công trình, phương tiện phục vụ dầu khí;
Giấy phép kinh doanh:
0100681592 (01/07/2010)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận

Bình luận

EnglishVietnamUnknown