Vũng Tàu

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
SON VIET PRODUCTION CO., LTD
Địa chỉ:
đường số 3 khu công nghiệp A tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu
Địa chỉ tiếng Anh:
Street No. 3, A Industrial Park, Ba Ria Vung Tau Province
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Development Investment Construction Joint Stock Company
Tên viết tắt:
DIC CORP
Địa chỉ:
265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp. Vũng Tàu
Địa chỉ tiếng Anh:
265 Le Hong Phong Street, Ward 8, Vung Tau City
Quốc gia- tỉnh:
EnglishVietnamUnknown