Đà Nẵng

Tên viết tắt:
GELIMEX
Địa chỉ:
374 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Địa chỉ tiếng Anh:
374 Ngu Hanh Son Street, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang
Đại diện pháp luật:
Nguyễn Văn Phuêc
Mã số thuế:
0400100827 (01/09/2010)
Giấy phép kinh doanh:
0400100827 (01/09/2010)
Quốc gia- tỉnh:
EnglishVietnamUnknown