BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Tên công ty – Mã số thuế:
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Management Board of Industrial Parks
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận

Bình luận

EnglishVietnamUnknown